Общи условия

Общи условия

1. УВОД

Добре дошли в онлайн магазина “art-hobby.com” – магазина с най-достъпните онлайн оферти за техника в България! Използването на услугите, предлагани в рамките на електронния магазин на “art-hobby.com”, означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. По този начин, Общите условия съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас иart-hobby.com, собственик на електронната платформа, и наричан за краткост по-долу „art-hobby.com”.

Договорът, произтичащ от настоящите Общи условия, се активира (се сключва) при подаването на поръчка към нас, след като изрично потвърдите поръчката в системата и тя бъде приета от нас. След сключването на договора между Вас и „art-hobby.com”, страните се задължават да спазят клаузите, описани в Общите условия. Договорът има юридическа тежест и страните могат да носят отговорност съгласно действащото Българско законодателство.


2. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН

Електронният магазин е предназначен за всички лица, които имат навършени поне 18 години и не са поставени под запрещение. Електронният магазин не може да бъде използван от лица, които нямат навършена 18 годишна възраст.


3. УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

Всички цени в електронния магазин на „art-hobby.com” са окончателни и важат за деня на поръчката. Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС . Всички продукти, поръчани през сайта, ще бъдат доставени съгласно условията, указани в клауза 7 „Доставка”.


4. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчването от сайта на „art-hobby.com” e бързо и лесно. Просто следвайте стъпките описани по - долу. В случай, че имате някакви въпроси, моля свържете се с нас на указаните телефони и email адреси. Нашите консултанти с радост ще ви помогнат.

1. Добавете продукти в кошницата - запознайте се добре с продуктите на „art-hobby.com”. Характеристиките на всяко изделие са подробно описани в графа „технически характеристики”. Всеки продукт е представен и със своята схема с размери. В случай, че направите избор за конкретен продукт натиснете бутон „Добави в кошницата”. Посредством това действие Вие добавяте продукта във виртуалната Ви кошница и давате съгласие с характеристиките и параметрите на продукта. Това не означава, че го купувате. В последствие Вие можете да промените количествата или да го премахнете от кошницата. Извършете същото действие и за останалите продукти, които желаете да закупите.

2. Прегледайте Вашата виртуална кошница - в горния десен ъгъл на Вашия екран се визуализира картинка на кошница. Щракнете с курсора върху нея.Това действие ще Ви отведе във Вашата кошница. Тук можете да видите всички продукти, които сте добавили. Посредством бутона за изтриване, Вие можете да премахнете даден продукт от нея. В кошницата можете също да промените количеството на съответен продукт, който желаете. По подразбиране количеството е единица.

3. Потвърдете продуктите от Вашата кошница - след като сте добавили всички продукти, които желаете е необходимо да потвърдите, че наистина искате да закупите тези продукти. За да потвърдите съдържанието на Вашата кошница, е необходимо първо да дадете своето съгласие чрез бутона „Съгласен съм с общите условия”. С това действие Вие подписвате договор в случай, че подадете поръчка към нас и се съгласявате с продуктите, които са описани в кошницата, както и с тяхното количество.

4. Въведете Вашите данни – след като потвърдите продуктите от Вашата кошница, системата ще изиска Вашите данни. Моля попълнете всички задължителни данни, които са ни необходими, за да изработим и доставим Вашата поръчка. В случай, че желаете да Ви бъде издадена фактура, моля маркирайте бутон „желая фактура” и попълнете изискуемата информация. Вашата фактура ще придружава продукта.

5. Преглед на въведените данни – тук сайтът автоматично Ви показва стойността на Вашата поръчка и личните Ви данни, които сте въвели за доставка.

6. Направете Вашата поръчка - за да подадете поръчка към „art-hobby.com” е необходимо да натиснете бутона за изпращане на поръчка. С това действие Вие ни изпращате Вашата поръчка и подписвате договор за доставка, от който произтичат отговорностите на страните.
В знак, че Вашата поръчка е приета, Вие ще получите съобщение за това на указаната от Вас електронна поща.


5. ОДОБРЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

За да бъде активирана за производство и доставка Вашата поръчка подлежи на потвърждение. Наш консултант ще се свърже с Вас на посочения от Вас телефон. Необходимо е да потвърдите устно съдържанието на поръчката, която сте подали. Това е необходимо с цел да Ви предпазим от допуснати грешки или „хакерски” атаки. Вашата поръчка ще бъде отказана, в случай, че в рамките на 48 часа не успеем да се свържем с Вас на указаните телефони. Ако в рамките на 2 дни направената поръчка не бъде устно потвърдена се приема, че има отказ за доставка, от което действие не произтичат никакви отговорности за страните.


6. ОТКАЗ ОТ ВЕЧЕ ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА

Всеки наш Клиент подал поръчка има правото да се откаже от нея. Отказът трябва да бъде извършен в рамките на не повече от 24 часа след нейното подаване. Отказът от подадена поръчка се извършва като се свържете с наш консултант на указаните телефони. От Вас ще бъде изискана информация относно: номера на поръчката (можете да го видите от email-а, с който сме Ви потвърдили поръчката), името на лицето което е подало поръчката, както и адреса за доставка.

Вече подадена поръчка може да бъде отказана и след като са минали 24 часа и поръчката е влязла в производство. В този случай Вие ще трябва да заплатите компенсация за нанесени материални щети в рамките на 30% от стойността на поръчката. Тази компенсация не бива да се приема и тълкува като печалба. С тази компенсация покривате малка част от разходите, произтекли по закупуването на материали и разходите за производство, които са извършени по подадената от Вас поръчка. Моля имайте в предвид, че поръчаният от Вас артикул с Вашите цветове едва ли бихме успели да го предложим на друг Клиент.

В случай, че Вашата поръчка вече е изработена и предадена на куриер за доставка, „art-hobby.com” ще откаже вашето искане за отказ. В тези случаи е необходимо да направите своя отказ при получаване от куриера. При отказ при получаване от куриер, освен компенсацията в размер на 30% от стойността на поръчката, Вие дължите още и сумата за транспорт, определена от транспортната фирма.

Задълженията в този раздел не могат да бъдат оспорвани, в случай, че сте поставили съгласие на „общите условия за доставка” и параметрите на доставката са спазени съгласно указаните от Вас продукти и количества.


7. ДОСТАВКА

Всички продукти на „art-hobby.com” се доставят на посочения от вас адрес, като транспорта е напълно безплатен за Вас. Ако продуктът, който желаете да закупите е в наличност, ние ще Ви го доставим до 10 (десет) работни дни, считано от момента на потвърждаването на Вашата заявка. Ако продуктът не е наличен в нашите складове, Вие ще го получите в указаните срокове (виж в описанието на конкретния продукт).

Всички продукти на „art-hobby.com” се доставят на посочения от вас адрес. Ако продуктът, който желаете да закупите е в наличност, ние ще Ви го доставим до 2 (два ) работни дни, считано от момента на потвърждаването на Вашата заявка. Ако продуктът не е наличен в нашите складове, Вие ще го получите в указаните срокове (виж в описанието на конкретния продукт).


8. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ 

Всеки Клиент, закупил продукт от електронния магазин на „art-hobby.com”, има правото да върне продукта в 14-дневен срок, считано от момента на получаването му. Задължително изискване е продуктът да бъде опакован и окомплектован по начина, по който е получен. При връщането на продукта е задължително и да приложите съпътстващите го документи (включително и ако има издадена фактура). Моля, не избързвайте да изхвърляте и късате опаковката. Продукт, който не е опакован по начина, по който е получен, не подлежи на връщане и „art-hobby.com” не носи отговорност за отказа за връщане на продукта. Връщането на продукта се извършва по куриер, на указан от наш консултант адрес, за сметка на Клиента. В случай на връщане на продукта, Клиентът дължи сумата по направените разходи за връщане на продукта, както и разходите за неговата доставка. В случай, че продуктът отговаря на параметрите, указани в сайта и причината за връщане не е лошо качество и несъответствие с указаните параметри, то Клиента дължи компенсация в размер на 50 % от стойността на продукта. Тези суми ще бъдат удържани от извършеното плащане от Клиента. Разликата от сумата, която Клиентът е заплатил за продукта, ще бъде възстановена с пощенски запис в срок до 7 (седем) календарни дни, след одобрението на искането за връщане на продукта и след като той е получен на указания адрес. За повече информация относно връщането на продукта, моля свържете се с наш консултант на посочените координати.


9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Като използвате електронния магазин на „art-hobby.com”, Вие се задължавате да: 

1. се съобразявате с посочените в настоящите общи условия разпоредби;
2. действате честно и почтено спрямо „art-hobby.com” и най-вече да предоставите точна и неподвеждаща лична информация. Моля, имайте в предвид, че вашите лични данни се съхраняват стриктно и отговорно. art-hobby.com е дружество, което е регистрирано съгласно ЗЗЛД и носи отговорност за опазването на личните данни на клиентите.


10. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Като използвате електронния магазин „art-hobby.com”, Вие приемате личните Ви данни да бъдат обработени за нуждите на правилното функциониране на Договора за електронни услуги. Личните данни посочени от Вас ще бъдат събрани и обработени от art-hobby.comсъгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността.


11. ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

„art-hobby.com” си запазва правото да променя настоящите Общи условия или да издаде нов вариант на услугите в рамките на електронния магазин "„art-hobby.com”. Промяната ще влезе в сила от датата, посочена от „art-hobby.com, като срокът не може да бъде по-кратък от 7 (седем) дни от момента, когато изменените Общи условия са публикувани в магазина.